Navigatie overslaan

Juridische informatie

Deze website is eigendom van:


Europatis
Telefoonnummer: 01 56 23 28 00
E-mailadres: europatis@orange.fr
Adres: 61 rue des Morillons, 75015 Paris

Deze website wordt gehost door:

 

Orange SA met een kapitaal van 10 640 226 396 euro RCS Paris 380 129 866 Hoofdkantoor: 78, rue Olivier de Serres, 75 015 Parijs en geregistreerd op 1 avenue Nelson Mandela, 94745 ARCUEIL Telefoonnummer: 01.44.44.22.22

 

1/ Voorwaarden voor toegang tot deze website:

 

Het bezoekers en gebruikers wordt verondersteld volledig akkoord te gaan met de voorwaarden voor toegang tot deze website. Orange behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden voor toegang tot deze website te wijzigen. Bij het niet naleven van de voorwaarden voor toegang tot deze website behoudt Orange zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen op grond van de wet. Deze voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing op alle bezoekers en hebben geen tijdslimiet.

 

2/ Cookies

 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat sommige websites op uw harde schijf plaatsen wanneer u ze bezoekt. Het is geen uitvoerbaar programma en geen virus. Een cookie bevat informatie zoals gebruikersidentificatie en informatie over uw surfgedrag op de website. Een cookie kan geen informatie lezen op uw harde schijf of andere cookies lezen die door andere sites zijn gemaakt. De website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gegenereerde verkeer op de site. Op deze manier kunnen we het gebruik van de verstrekte informatie op deze site bepalen en de relevantie van ons navigatieschema met die informatie verifiëren. Orange koppelt cookies niet aan persoonlijke informatie die u hebt verstrekt en verkoopt deze informatie niet aan derden. U kunt cookies weigeren of op de hoogte worden gesteld wanneer een site een cookie wil plaatsen door uw browservoorkeuren aan te passen.

 

3/ Links naar andere sites

 

Deze website bevat links naar andere sites. Toegang tot een gekoppelde site vanaf onze site is voor risico van de bezoeker of gebruiker en Orange kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, fouten of omissies op deze sites.

 

4/ Intellectueel eigendom

 

De toegang tot de site geeft u een privaat en niet-exclusief gebruiksrecht van deze site. Alle elementen op deze site, inclusief teksten, foto's, infographics, logo's, merken, enz., zijn beschermd als werken in de zin van het Intellectuele Eigendomsrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave zonder toestemming van de auteurs of hun rechthebbenden is onwettig. De elementen van deze site mogen niet worden verkocht of op de markt worden gebracht met winstoogmerk.

 

5/ Aansprakelijkheid

 

Orange en alle bedrijven die hebben bijgedragen aan de creatie en implementatie van deze website kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade, kosten, verliezen, directe, incidentele of indirecte schade, of voor enig ander risico als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze website. Orange kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of virussen die uw computer of andere computerapparatuur kunnen infecteren als gevolg van het gebruik, de toegang tot de website of het downloaden vanaf deze website.

 

6/ Niet-beschikbaarheid van de website

 

Orange verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de website. Orange kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-beschikbaarheid van de website, ongeacht de oorzaak.